16pf-diversiteit-door-het-consulaat

 

 

 

 

Ervaring van onze klanten

"Mijn 16PF profiel zie ik als een soort snapshot van mijn persoonlijkheid. We hebben het in coaching gebruikt als startpunt, hetgeen ervoor heeft gezorgd dat we snel konden doorpakken en zowel de
diepte als de breedte hebben geexploreerd. Daarmee hebben we de juiste stappen in mijn ontwikkeling kunnen bepalen."

16PF

De 16PF staat wereldwijd bekend als één van de meest valide en nauwkeurige voorspellers van menselijk gedrag. 16PF verwijst naar de 16 Persoonlijkheids Factoren. Het instrument werd ontwikkeld in 1949 door Raymond Cattel en is gebaseerd op meer dan 50 jaar onderzoek met uitstekende resultaten op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit.

De 16PF is een efficiënte en gedegen wijze voor persoonlijkheidsprofilering. Aan de hand van 16 primaire persoonlijkheidsfactoren die worden samengevat in 5 globale persoonlijkheidsfactoren, wordt een diepgaand en overzichtelijk beeld geschept. Naast persoonlijkheidsfactoren meet de vragenlijst ook “redenerend vermogen”, om een totaalbeeld te scheppen, omdat iemands denkvermogen ook veel impact op iemands gedrag. De vragenlijst bevat ook controlevragen die inzicht geven in hoeverre de vragenlijst eerlijk is ingevuld, hetgeen vooral bij selectie van groot belang is. De 16PF is hiermee breed inzetbaar en bij uitstek geschikt voor selectie- en ontwikkelingsvraagstukken.

Testprocedure
De 16PF vragenlijst bestaat uit 185 vragen en kan digitaal of handmatig worden afgenomen.  De vragenlijst is in meer dan 30 talen beschikbaar. De deelnemer ontvangt de test met instructies elektronisch en kan deze dus digitaal invullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt er een afspraak gemaakt voor de persoonlijke terugkoppeling. Een individueel terugmeldgesprek duurt circa 1 uur.

Download

De 16 persoonlijkheidsfactoren
Emotionele betrokkenheid: Uw verlangen om intieme relaties te ontwikkelen met anderen
Redenerend vermogen: De mate waarin u numerieke en verbale problemen kunt oplossen 
Emotionele stabiliteit: Hoe kalm u reageert op wat het leven van u vergt
Dominantie: Uw neiging om invloed te hebben en/of anderen te beheersen
Levendigheid: Hoe vrij en spontaan u uzelf uitdrukt
Regelbewust: Hoeveel waarde wordt gehecht aan van buitenaf opgelegde regels
Sociaal zelfverzekerd: Hoezeer u zich op uw gemak voelt in sociale situaties
Gevoeligheid: De mate waarin emoties en gevoelens uw verwachtingen en oordeel beïnvloeden
Waakzaamheid: De mate waarin u voorzichtig bent met betrekking tot de motieven van anderen
Abstractheid: Hoeveel aandacht wordt gegeven aan abstracte in plaats van concrete observaties
Geslotenheid: Hoezeer u persoonlijke informatie privé wenst te houden
Onzekerheid: Hoezeer u geneigd bent tot zelfkritiek
Openheid voor verandering: De mate waarin u geniet van nieuwe situaties en ervaringen
Zelfstandigheid: De mate waarin u uw eigen eigen oordeel vertrouwt en kiest voor solistisch werken
Perfectionisme: Uw noodzaak om te vertrouwen op structuur in plaats van de dingen aan het toeval over te laten
Gespannenheid: Hoe gemakkelijk u gefrustreerd kunt raken door situaties