Management-Drives-door-Het-Consulaat

Management Drives

Management Drives laat u snel en simpel inzien dat mensen en organisaties specifieke leidende drijfveren hebben. Deze bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. De kleuren zijn gemakkelijk hanteerbaar. Individuele profielen worden automatisch toegevoegd aan de groeps- en organisatieprofielen.

Deze methode is ontstaan na meting van vele tienduizenden mensen in binnen- en buitenland. Op basis van die ervaring is een model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als in sterkte kunnen verschillen. Bovendien onderscheiden we positieve en negatieve aspecten van drijfveren. We kunnen zo tot miljoenen verschillende persoonsprofielen komen, op basis van zes drijfveren. U zult verbaasd staan over de diepgang die met de combinatie van deze zes drijfveren bereikt kan worden.

Testprocedure
De drijfveren worden bepaald aan de hand van een elektronische vragenlijst. De deelnemer ontvangt elektronisch de test met instructies en kan deze dus digigaal invullen. Het maken van de test kost ongeveer 20 minuten. Na ontvangst van de gemaakte test wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijke  terugkoppeling. Een individueel terugmeldgesprek kost ongeveer 1 uur. Als dit onderdeel uitmaakt van een training gebeurt het terugmelden meestal plenair, zodat men ook de verschillen tussen de profielen  leert herkennen.

Ervaringen van onze klanten

“We hebben wel eens eerder iets met een test gedaan, maar nu zijn we echt de diepte ingegaan, waardoor het echt betekenis krijgt.”

“Ik had niet verwacht dat het zou kloppen, want ik kon niet altijd wat met de vragen van de vragenlijst. Maar ik ben het echt!”

“Het helpt echt dat we binnen onze organisatie nu allemaal deze taal spreken.”