MBTI-door-Het-Consulaat

MBTI

De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is een persoonlijkheidsinstrument, gebaseerd op de theorie van Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961). Volgens Jung verschillen mensen in de basis op vier dimensies:

  • waar je je aandacht op richt en energie van krijgt: een externe of een interne focus
  • op wat voor informatie je gericht bent: feitelijk of associatief
  • hoe je beslissingen neemt: objectief/zakelijk of subjectief/persoonlijk
  • wat je levensstijl is: planmatig of flexibel.

 

De MBTI maakt persoonlijke voorkeuren en hoe dit zich in de dagelijkse praktijk uit inzichtelijk en is onder meer zeer effectief om:

  • inzicht en bewustzijn te creëren in eigen kwaliteiten en valkuilen en die van anderen
  • het waarderen van en leren werken met individuele verschillen
  • het optimaal benutten van talent
  • teamsamenwerking en communicatie bevorderen
  • begrip, openheid en vertrouwen scheppen.

 

Kortom: de MBTI is een gemeenschappelijke constructieve ‘taal’ om de menselijke factor te kunnen begrijpen en bespreken en hierdoor meer grip te krijgen op individuele, team en organisatieontwikkeling.

Testprocedure
De MBTI vragenlijst bestaat uit 88 vragen en kan digitaal of handmatig worden afgenomen. De vragenlijst is verkrijgbaar in meer dan 30 talen (12 Europese talen). De deelnemer ontvangt de test met instructies  elektronisch en kan deze ditigaal invullen. Het maken van de vragenlijst zal rond de 15 minuten in beslag nemen.
Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst volgt een persoonlijke terugkoppeling. Een individueel terugmeldgesprek duurt ongeveer 1 uur.

Ervaringen van onze klanten

"De MBTI heeft ervoor gezorgd dat de (zeer!) verschillende types in ons Managementteam begrip voor elkaar hebben, zich gewaardeerd voelen en constructief elkaars talenten opzoeken."

"Zéér verhelderend. De MBTI zou tot de basiskost moeten behoren van iedereen die in een team zit, samenwerkt of leiding geeft.''

"Voor mij een echte eye-opener. De MBTI heeft me bewuster van mezelf gemaakt en van anderen. Hierdoor ben ik een stuk effectiever geworden in mijn werkrelaties, maar ook privé."

"Als we over thema’s als diversiteit praten is de MBTI een must: dit instrument geeft je als organisatie, team en individu de handvaten hoe je diversiteit in de praktijk ook echt kan benutten."

"Wij gebruiken de MBTI binnen ons HR instrumentarium, om zo  te waarborgen dat verschillende talenten binnen onze organisatie de kans krijgen zich op hun eigen wijze optimaal te ontwikkelen – zo weten we ons talent te ontwikkelen, maar vooral ook te behouden binnen onze organisatie."