manon-dahler

Manon Dahler

Tijdens mijn studie economie werd ik pas echt getriggerd bij het vak gedragswetenschappen. Het lezen van het boek De vijfde Discipline van Peter Senge is een eyeopener geweest dat ik heb gelezen met een bij elke volgende pagina toenemend enthousiasme. Ik ben me gaan verdiepen in alles wat er over de lerende organisatie geschreven was en ben daar in 1995 op afgestudeerd. Tijdens mijn intussen 17 jarige ervaring als consultant zijn de principes uit de lerende organisatie altijd de leidraad gebleven in mijn werk. 

Bij Arthur Andersen kreeg ik de kans om de laatste veranderkundige inzichten uit de internationale praktijk tot me te nemen in Chicago. Hier heb ik het werk van Chris Argyris leren kennen. We ontwikkelden in de Change Enablement group diverse interventies die we bij onze klanten inzetten om de gewenste verandering daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Adviseurs van Arthur Andersen zijn Het Consulaat gestart, samen met een groep acteurs waar wij al regelmatig mee samenwerkten.  Met de interventies waarin we onze veranderkundige adviesachtergrond combineren met dramamethodieken krijgen we veel waardering van klanten. Met humor en scènes wordt heel duidelijk waar de verandernoodzaak ligt. Deelnemers kunnen door de scènes te regisseren gezamenlijk de gewenste richting vormgeven. Door het concreet te maken in een dagelijkse situatie die in de scene wordt verbeeld, creëren de deelnemers echt een gemeenschappelijke visie. Dit heeft als voordeel dat het echt een gezamenlijk referentiekader creëert en niet voor velerlei interpretatieverschillen vatbaar is, zoals vaak het geval is met abstracte visie- missie documenten. De kracht zit ‘m in de combinatie. Acteren zonder kennis van de inhoud van wat er speelt in organisaties levert een klucht waar mensen niet door worden geraakt omdat ze zichzelf er niet in herkennen, en een droog adviesrapport heeft over het algemeen ook niet heel veel impact. 

Mijn uitgangspunt is om bij onze klanten een positieve bijdrage te leveren aan zowel het organisatieresultaat als aan de werkbeleving van de individuele deelnemers. Samenwerking en dialoog zijn cruciaal om tot goede organisatieresultaten te komen. Het belang van de zachte kant van organisatieveranderingen wordt vaak onderbelicht of onderschat, terwijl uit diverse wetenschappelijke publicaties steeds weer blijkt dat hierin de sleutel tot succes schuilt. Er zijn beproefde, door onderzoek onderbouwde methodieken beschikbaar die de kans op het daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd krijgen van de gewenste veranderingen enorm verhogen. Natuurlijk praten we graag met u verder over hoe we deze kunnen inzetten om u te ondersteunen bij uw verandervraagstuk. 

Twitter-link LinkedIn