renate-van-der-veen

 

 

Artikel HR Rendement over Diversiteit: "Eenheid in verscheidenheid".

Renate van der Veen

Een tijdje geleden toen ik me aan het inwerken was als afdelingshoofd, stelde ik alle medewerkers de vraag wat het was dat niet gezegd mocht worden. Het was boeiend te ontdekken dat mensen daar best over willen praten en dat er dan heel nuttige informatie op tafel komt.

In mijn werk ben ik - eerst onbewust en later bewust - steeds op zoek naar dat wat niet gezegd wordt. De onderstroom in de organisatie. Om vervolgens met deze kennis de organisatie soepeler te laten lopen, zodat mensen tot hun recht komen en het met elkaar naar hun zin hebben. Als dat lukt gaan de productiviteit, de resultaten en de kwaliteit ervan haast vanzelf met sprongen omhoog. Dat voor elkaar krijgen is een belangrijke drijfveer voor me.

Ik ben in Amsterdam geboren (1970) en opgegroeid. Van mijn 16de tot mijn 18de ging ik naar een United World College; een school waar de kracht van diversiteit, het besef van gelijkwaardigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid (leiderschap) centraal staan. Dat zijn belangrijke vormende jaren geweest.

Na een rechtenstudie ben ik bij de gemeentelijke overheid gaan werken. In de achttien jaar dat ik bij gemeenten werkte, werd ik steeds aangetrokken door ontwikkelingsvraagstukken. Individuele ontwikkeling, teams, afdelingen en organisaties als geheel. En daar heb ik nu bij Het Consulaat mijn werk van gemaakt. Ik heb me geschoold in bemiddeling, coaching, teamrolmanagement, authentiek leiderschap en verandermanagement. En om grip te krijgen op de complexiteit werk ik nu graag met systeemdenken om patronen en verbanden te leren zien en begrijpen.

Twitter-link LinkedIn mail-het-consulaat