Ons team is helemaal geen team!

Het is meer los zand. Iedereen gaat zijn eigen gang. Mensen luisteren helemaal niet naar elkaar. Ze zeggen ja, maar doen nee. En van plannen komt weinig terecht. Er zit helemaal geen energie in. Er is geen verbinding en ook geen gezamenlijke visie.

Hoe zou het zijn als iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten bijdraagt aan het gezamenlijke doel?

Teams presteren teams vaak niet zo goed als ze kunnen, omdat mensen van nature de neiging hebben om elkaar hetzelfde te maken. Teamleden zeggen impliciet vaak tegen elkaar: "Doe als ik, dan gaat het beter." Maar dat kan helemaal niet, omdat iedereen anders is. Frustrerend voor degene die de ander probeert te veranderen én degene die veranderd moet worden.

Mensen in een team hoeven helemaal niet hetzelfde te zijn of te doen om goed te kunnen presteren. Natuurlijk moeten de regels wel gevolgd worden, maar we weten allemaal dat een elftal met elf spitsen nooit zal winnen. Maar in ons werk vergeten we die les, omdat je nu eenmaal makkelijker communiceert met mensen die je meteen begrijpen en het met je eens zijn.

Als het team verschillen leert erkennen én overbruggen, dan gaan de resultaten altijd vooruit. Teamleden leren zien dat de gezamenlijkheid er niet in zit dat iedereen door de Gotthardtunnel rijdt, maar dat iedereen in Rome uitkomt. Dit concept is makkelijk uitgelegd, maar de praktijk veranderen vraagt inspanning. Als het vanzelf ging, dan was het al wel gebeurd toch? DiversityMatters helpt bij het maken van deze beweging.

Onze top 3 producten

  1. Teamtraining Belbin Teamrolmanagement om verschillen écht te leren benutten
  2. Teamontwikkeling met SWOT analyse
  3. Conflictbemiddeling

Willen we wel écht diversiteit?

We zeggen dat we diversiteit in organisaties willen, maar is dat werkelijk zo? Diversiteit benut je optimaal als je zoekt naar en open staat voor een ander geluid. Hierbij is het cruciaal te delen wat je denkt maar niet zegt. "Tijd voor een goed gesprek".