Training Belbin teamrolmanagement

Belbin teamrolmanagement is een methode om efficiënter en effectiever samen te werken. Belbin onderscheidt negen teamrollen: combinaties van karaktereigenschappen en gedragingen die leden van een team typeren. Als je weet uit welke teamrollen een team bestaat, kun je overeenkomsten en verschillen benutten om de prestaties van het team te verbeteren. En je gewenste resultaten bereiken.

Met de teamrollen van Belbin maken we zowel de interne dynamiek van de eigen persoonlijkheid zichtbaar, als de verschillen in persoonlijkheden binnen teams. Door een serie tests (16PF, PPQ, DCT) in te vullen, krijg je een gedegen inzicht in je eigen persoonlijkheid.

Vervolgens maken we de vertaling naar de realiteit van alledag: wat zijn jouw kwaliteiten en wat kan je beter aan anderen overlaten? En wat betekent dat voor een team?

Resultaat
Je hebt na de training:

  • inzicht in je eigen kwaliteiten én in die van anderen
  • ontdekt hoe verschillen zich uiten in samenwerkingsgedrag
  • het anders-zijn van anderen meer leren waarderen
  • ontdekt dat samenwerking iets oplevert, omdat anderen kwaliteiten hebben die je zelf niet hebt
  • meer plezier gekregen in samenwerken.

Programma

  • invullen van persoonlijkheidstests en individuele terugmelding van de testresultaten
  • interactieve presentatie van theorie met inzet acteurs
  • samenwerkingsoefeningen
  • drama-oefeningen
  • diversiteits SWOT-analyse van de groep/het team.