Dramaclass diversiteit

Succesvol en duurzaam samenwerken in een team met andere teamrollen vraagt dat je de anderen echt snapt. In de dramaclass kruip je in de huid van de andere teamrollen door ze te spelen.

In het spelen van een rol die je van nature niet ligt, stuit je vanzelf op wat het nou zo moeilijk maakt je in die teamrol te verplaatsen. Een teamrol die je wél hebt kun je vrijuit uitproberen. Het acteren biedt de mogelijkheid vragen over teamrollen in actie te beantwoorden, bijvoorbeeld:

  • Wat gebeurt er met de Groepswerker als hij/zij helemaal alleen is?
  • Hoe beweegt de Brononderzoeker zich in de wachtkamer van de tandarts?
  • Hoe vergaderen vier Planten en een Bedrijfsman?
  • Hoe krijgt de Vormer zijn zin, en hoe verschilt dat van de manier van de Voorzitter?
  • En hoe houdt de Specialist het vol op een feestje?

Zoals bekend bestaan teamrollen altijd in combinaties. In het dagelijks leven schakel je van de ene rol in de andere. In dit seminar kun je dit bewust doen en zien:

  • Hoe zet de Vormer/Groepswerker iets op scherp en hoe is hij daarna thuis?
  • Wanneer ruimt de Brononderzoeker/ Bedrijfsman zijn bureau op en hoe?

Programma
De drama class is een workshop van een dagdeel:

  • uitleg en oefening van acteer- en improvisatietechnieken
  • aandacht voor authentiek acteren, waarbij je zoekt naar een manier van spelen waarin geheel andere rollen dan je eigen teamrollen toch 'natuurlijk' aanvoelen en overkomen
  • met inzet van acteertechnieken het uitproberen en beter leren kennen van de teamrollen.