Situationeel leidinggeven

Waar het bij situationeel leidinggeven om gaat is dat je als leidinggevende specifieke kwaliteiten en beperkingen van medewerkers herkent, erkent en kan benutten. Verschillen zijn openlijk bespreekbaar. Je verdeelt taken en bevoegdheden op een wijze die aansluit bij de kwaliteiten van iedereen in het team.

Als leidinggevende ontdek je in deze training hoe je manier van kijken invloed heeft op werving en selectie, beoordelingen, verloop en ziekteverzuim in je team en meer algemeen de prestaties van je medewerkers. Zelfonderzoek staat centraal.

Resultaat

  • inzicht in je eigen leidinggevende stijl en hoe die het gedrag van medewerkers beïnvloedt
  • inzicht in het benutten van j eigen kwaliteiten om de kwaliteiten van anderen tot hun recht te laten komen
  • kennis van het scheiden van inhoud, relatie en procedure
  • vaardiger omgaan met het benutten van verschillen.

Programma

  • ontdekken van de theorie over situationeel leidinggeven aan de hand van korte scènes geregisseerd door de deelnemers
  • leidinggeven aan verschillende karaktertypen (gebaseerd op gekozen taal)
  • werken aan de hand van casuïstiek
  • oefenen van gedragsalternatieven met acteurs
  • intervisie gericht op verdere ontwikkeling uitmondend in een ontwikkelplan.