Testen-door-Het-Consulaat

Testen

Diversity Matters verzorgt testen in het kader van werving, selectie, assessments, teamontwikkeling, training, loopbaanbegeleiding, coaching en reintegratie. Testen helpt om verschillen te begrijpen en daardoor gaan groepen en individuen beter samenwerken, communiceren en vermindert het aantal conflicten.

Individuele testafname en terugmelding
- test je kwaliteiten, drijfveren, karaktereigenschappen
- optie: ontvang een profielrapport of advies over bijvoorbeeld de mate waarin een functie of team bij je past.

Testen voor werving en selectie
- advies over kandidaten, voldoen ze aan het profiel nu en in de toekomst
- assessments met acteurs
- advies over hoe iemand in het team past
- ondersteuning bij advertentietekst en profiel door in taal aan te sluiten bij het gewenste karakterprofiel van een kandidaat.

Ontwikkeling, loopbaan en reintegratie
- ontwikkelassessments met testen en acteurs
- een coachings-, loopbaan- of reintegratietraject start met een intake en een test. Daarna doen we een voorstel voor het traject.

Testkwaliteit

Het doel van testen om diversiteit te stimuleren is dat je met elkaar in gesprek raakt over de onderlinge verschillen. De testresulaten worden dus in principe altijd met elkaar gedeeld. Belangrijk aandachtspunt is dat voor iedereen duidelijk is waarvoor de testen worden gebruikt. En dat iedereen het diversiteitsmodel snapt. Daarvoor is training nodig.

Vertrouwelijkheid
Alle testgegevens worden vertrouwelijk behandeld, tenzij anders overeengekomen. Testen worden door ons opgeslagen en gedurende 15 jaar bewaard. We beheren ook voor klanten gegevens van testen, zodat we steeds team- en organisatieprofielen kunnen bijstellen. Testgegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor onderzoek.

Gecertificeerde trainers en coaches
Al onze mensen zijn gecertificeerde Belbin-Groen teamroltrainers. Daarnaast heeft OPP onze trainers voor MBTI en 16PF-5e editie gekwalificeerd.