Strategische HR - Eerst de basis goed

HR Onderzoek

Wilt u weten in welke mate uw organisatie bij het werven en selecteren van nieuwe mensen toch kiest voor meer van hetzelfde? Of wilt u weten of ziekteverzuim is gerelateerd aan gebrek aan diversiteit in uw organisatie? Dat kunnen we voor u onderzoeken.

Nieuwe onderzoeksresultaten!
Zijn vrouwen vaker Groepswerker dan mannen?
Stemmen Vormers vaker op de VVD dan Voorzitters?
Besteden Planten al hun vrije tijd aan boeken lezen?

In onze trainingen krijgen we vaak dit soort vragen van deelnemers. Hoe zouden de teamrollen van Belbin zich thuis gedragen? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Hoe gaan ze om met conflicten? Deze, en nog veel meer vragen, hebben Het Consulaat en Poorter&Groen geïnspireerd om een grootschalig en langlopend onderzoek op te zetten naar de achtergronden van de Belbin teamrollen. In De teamrollen doorgelicht publiceren we onze eerste uitkomsten.