Teamontwikkeling

Onze aanpak voor een teamontwikkelingstraject kent drie stappen:

  1. Het team leert een taal: Het leren herkennen, erkennen en waarderen van elkaars kwaliteiten is de basis voor ontwikkeling van het team.
  2. Het leren werken met die verschillen is de volgende stap. Dat is soms lastig en taai, omdat je buiten je eigen denkwereld moet treden.
  3. Tot slot is het zaak te weten of het team als geheel in staat is de teamdoelstellingen te bereiken. We maken een SWOT–analyse en kijken opnieuw naar missie, visie, doelstellingen en taakverdeling.

Teamontwikkeling is maatwerk. Na een intakegesprek doen wij een voorstel dat past bij uw doelstellingen.

Diversiteit-in-teams-door-Het-Consulaat

Samenwerking tussen teams

Tussen teams die (erg) van elkaar verschillen, kan het leren over en oefenen met diversiteit de samenwerking sterk verbeteren.

Drie voorbeelden: een commerciële en logistieke afdeling die met elkaar botsen, beleid en uitvoering die langs elkaar heen werken of een front- en backoffice die zoeken naar een optimale verdeling van taken.

Aan de hand van een aantal workshops met beide afdelingen afzonderlijk en gezamenlijk komen we tot meer wederzijds begrip voor de verschillen en hanteerbare afspraken voor een betere samenwerking.

Diversiteitscan en strategie

Met onze diversiteitsscan doen we uitspraken over de mate van diversiteit in uw organisatie en hoe deze bijdraagt aan het realiseren van de ambities van uw organisatie.

We kunnen voorspellen hoe bijvoorbeeld een gekozen strategie zal uitpakken, of waar de organisatie tegenaan gaat lopen. Dit doen we op grond van het afnemen van individuele testen bij een representatieve steekproef van medewerkers in uw organisatie en enkele cruciale organisatieonderdelen.

Vergelijk het met een assessment van kandidaten voor een functie. Wij assessen de geschiktheid van de organisatie voor het realiseren van de zelfgekozen strategie.